מסילת העמק

התכנית מיועדת להקמת מסילת העמק באורך כולל של 28 ק"מ
הפרויקט מקודם ע"י נתיבי ישראל עבור רכבת ישראל.
עלות כוללת כ- 1.2 מליארד ₪

מסילת העמק
מסילת העמק