כביש 531 קטע מרכזי

הפרויקט כולל דרך מהירה באורך של 3.8 ק"מ ,שני מחלפים ,שישה (6) גשרים,
מסילת רכבת  כפולה , תחנת רכבת רציפים ומגרשי חניה.
הפרויקט יצא בשיטת מכרז D.B להקמת הכביש עבור נתיבי ישראל.

עלות הפרויקט בהיקף של 420,000,000 ₪.

כביש 531 קטע מרכזי
כביש 531 קטע מרכזי
כביש 531 קטע מרכזי
כביש 531 קטע מרכזי
כביש 531 קטע מרכזי