נווה זמר- רעננה

התכנית מיועדת להקמת 3,000 יח"ד בשטח של כ-900 דונם.
הפרויקט מנוהל עבור עירית רעננה.
עלות כוללת כ- 100,000,000  ש"ח.

נווה זמר - רעננה

נווה זמר - רעננה