נאות אפק- קריית ביאליק

התכנית מיועדת להקמת 4,573 יח"ד בשטח של כ-1,200 דונם .
הפרויקט מקודם במסגרת הסכמי הגג בין משרד האוצר ,רמ"י ועריית קריית ביאליק.
עלות כוללת כ- 900,000,000 מלש"ח.

נאות אפק- קריית ביאליק
נאות אפק- קריית ביאליק
נאות אפק- קריית ביאליק